Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" và 48 năm Ngày giải phóng miền Nam

17/04/2023
In trang
Diễn ra từ ngày 24 đến 27/4, Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) và 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2023) do Cục Điện ảnh phối hợp với Điện ảnh quân đội nhân dân tổ chức tại Rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội nhân dân (17 Lý Nam Đế, TP Hà Nội).

Tuần phim nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển bền vững của đất nước hiện nay; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Phim tài liệu “Còn lại với thời gian” của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất được lựa chọn chiếu tại Tuần phim

Các tác phẩm được trình chiếu trong Tuần phim gồm: Phim tài liệu “Hóa giải”, phim truyện “Khúc mưa” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; Phim tài liệu “Ngày cuối của chiến tranh”, do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim truyện “Sinh mệnh”, do Hãng phim Truyện I sản xuất; Phim tài liệu “Sống và kể lại” của Trung tâm Phim Tài liệu, phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất; phim truyện “Cha cõng con” Tứ Vân media Media sản xuất; phim tài liệu “Còn lại với thời gian” của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim truyện “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, do Cục Điện ảnh, Công Ty TNHH MTV Phương Nam Phim, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh (Saigon Concert), Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Galaxy sản xuất.

Các tác phẩm điện ảnh trình chiếu trong Tuần phim có chủ đề về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và con đường thống nhất đất nước đầy gian khổ và hào hùng của dân tộc. Từ ý nghĩa của các tác phẩm trong tuần phim, đội ngũ những người làm điện ảnh nói chung và Điện ảnh Quân đội nhân dân nói riêng mong muốn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa, sức mạnh, sáng tạo trong con người Việt Nam, góp phần tạo nguồn lực nội sinh và động lực để xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Phim tài liệu “Ngày cuối của chiến tranh”

Tuần phim khai mạc tối 24.4 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội nhân dân (17 Lý Nam Đế, TP Hà Nội), trình chiếu hai tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất gồm: phim tài liệu “Hóa giải”, đạo diễn Vũ Anh Nhất; phim truyện “Khúc mưa”, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan