Thông báo số 1 – Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

13/07/2023
In trang
Ngày 13/7/2023, Cục Điện ảnh đã ban hành Thông báo số 1 - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII gửi đến các đơn vị sản xuất phim; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đơn vị điện ảnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

THÔNG BÁO SỐ 1

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXIII

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh và các nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác điện ảnh.

Lần đầu tiên Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII được tổ chức tại Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa sẽ là hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm Thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển; là dịp để quảng bá, giới thiệu văn hóa, con người và danh lam thắng cảnh tỉnh Lâm Đồng đến với đông đảo công chúng trong cả nước và Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, Cục Điện ảnh - Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII thông báo như sau:

1. Tiêu chí của Liên hoan Phim

- Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII tôn vinh các tác phẩm Điện ảnh mang tính nhân văn, hướng thiện, giàu bản sắc văn hóa Việt Nam nhằm phát triển nghệ thuật và thị trường điện ảnh, tiến tới xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh.

- Khẩu hiệu của Liên hoan Phim:

“Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam 

giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn”

2.  Đối tượng tham dự Liên hoan Phim Việt Nam

Tất cả các bộ phim do các cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất (phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình) có chất liệu phim kỹ thuật số được đăng ký gửi phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII.

3. Điều kiện phim tham dự Liên hoan Phim

3.1. Quy định về phim

- Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII phải là phim nói tiếng Việt do các cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất và không có tranh chấp về bản quyền;

- Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII là phim chưa tham dự Liên hoan Phim Việt Nam và chưa tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc;

- Phim làm lại (re-make) từ kịch bản/phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự các chương trình của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII; trường hợp phim được tuyển chọn vào vòng dự thi được xét tặng các giải thưởng dành cho cá nhân về đạo diễn, diễn viên, quay phim, họa sĩ, âm thanh, âm nhạc (không xét trao/tặng giải thưởng dành cho phim và tác giả kịch bản).

3.2. Quy định về thời gian cấp giấy phép phổ biến phim/Giấy phân loại phim

a) Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2021 đến ngày 25/8/2023;

b) Trường hợp đặc biệt do Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim xem xét, quyết định.

3.3. Quy định về thủ tục pháp lý

a) Đối với phim truyện điện ảnh: Đã được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim.

b) Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất: Đã được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim của Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do các cơ sở điện ảnh địa phương hoặc đài truyền hình sản xuất: Đã được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao hoặc có Quyết định phát sóng của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Lãnh đạo các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình theo quy định của pháp luật về báo chí.

3.4. Quy định về thời lượng

- Phim truyện điện ảnh, thời lượng từ 70 phút trở lên;

- Phim tài liệu: thời lượng không quá 100 phút;

- Phim khoa học: thời lượng không quá 100 phút;

- Phim hoạt hình: thời lượng không quá 100 phút.

3.5. Quy định về định dạng chiếu của bản phim

Bản phim tham dự Liên hoan Phim:

+ Đối với phim phim truyện điện ảnh: DCP chuẩn 2K, 4K.

+ Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình: DCP chuẩn 2K, 4K, full HD, (MP4-H264), HD.

4. Số lượng phim được đăng ký tham dự Liên hoan Phim

4.1. Cơ sở điện ảnh được đăng ký số lượng phim dự thi (đã được cấp phép trong thời gian quy định tại Điểm a, Khoản 3.2, Mục 3 của Thông báo này) theo tỷ lệ sau:

- Phim truyện điện ảnh: 100% phim đã được cấp Giấy phép phổ biến/Giấy phép phân loại phim;

- Phim tài liệu: 70% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến phim, Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng;

- Phim khoa học: 85% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến phim, Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng;

- Phim hoạt hình: 80% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến phim, Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng.

4.2. Đối với cơ sở điện ảnh chỉ có 01 phim sản xuất ở mỗi thể loại quy định tại khoản 4.1 của Thông báo này và đã được cấp Giấy phép phổ biến phim, Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng trong khoảng thời gian quy định tại Điểm a, Khoản 3.2, Mục 3, của Thông báo này, thì được đăng ký mỗi thể loại 01 phim tham dự.

5. Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim

5.1. Hồ sơ đăng ký phim dự thi Liên hoan Phim bao gồm đầy đủ 09 nội dung sau:

a) Phiếu đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII (Mẫu số 1), mỗi phim lập một phiếu riêng;

b) 01 bản phim phục vụ cho Hội đồng tuyển chọn, có một trong những định dạng sau:

- Đối với phim truyện điện ảnh: DCP chuẩn 2K, 4K.

- Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình: DCP chuẩn 2K, 4K, full HD, (MP4-H264), HD.

c) 01 bản tóm tắt nội dung hoặc ý tưởng phim không quá 10 dòng (Mẫu số 2);

d) 01 lý lịch nghệ thuật của đạo diễn, ảnh chân dung đạo diễn gửi kèm theo (Mẫu số 3);

đ) 10 ảnh của phim/01 phim (gửi file ảnh có độ phân giải lớn hơn 200dpi);

e) 01 trailer của phim (có độ dài từ 30 giây đến 01phút)/01 phim;

g) Từ 01 đến 02 thiết kế poster của phim/01 phim (dành cho phim truyện điện ảnh) (gửi file có độ phân giải lớn hơn 300dpi);

h) 01 clip trích diễn xuất: Nam, nữ diễn viên chính - nam/nữ diễn viên phụ phim truyện điện ảnh (độ dài 1 phút 30 giây đến 2 phút);

i) 01 bản sao Giấy phép phổ biến phim, Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng quy định tại Khoản 3.3, Mục 3 của Thông báo này.

Các mẫu đơn có thể tải xuống từ trang web chính thức: Cucdienanh.gov.vn hoặc lienhoanphimvietnnam.vn.

5.2. Địa chỉ nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim:

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu Ban Thư ký)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3823 7964

Email: tieubanthukylhpvn2023@gmail.com

5.3. Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim

a) Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký: ngày 05 tháng 9 năm 2023, căn cứ dấu bưu điện (Nếu gửi bằng đường bưu điện);

b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không nhận đăng ký tham dự Liên hoan Phim.

5.4. Ban Tổ chức chỉ chấp nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim khi phim đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục 4 và Mục 5 của Thông báo này.

6. Tuyển chọn phim dự thi và phim chiếu giới thiệu trong “Chương trình toàn cảnh”

6.1. Ban Tổ chức Liên hoan Phim thành lập Hội đồng tuyển chọn để lựa chọn phim dự thi và phim chiếu giới thiệu trong “Chương trình toàn cảnh” đối với phim đã đăng ký tham dự Liên hoan Phim.

6.2. Ban Tổ chức Liên hoan Phim có quyền chọn và mời phim dự thi, phim chiếu giới thiệu trong “Chương trình toàn cảnh” đối với những phim không đăng ký tham dự Liên hoan Phim nhưng phù hợp với tiêu chí của Liên hoan Phim.

6.3. Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo đến các cơ sở sản xuất phim đã đăng ký tham dự Liên hoan Phim kết quả tuyển chọn phim dự thi và phim được tuyển chọn cho “Chương trình toàn cảnh” trước ngày 20 tháng 10 năm 2023

7. Gửi phim tham dự Liên hoan Phim

7.1. Quy định về bản phim tham dự Liên hoan Phim

Bản phim gửi tham dự Liên hoan Phim phải là bản phim có chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và có định dạng chiếu phù hợp với quy định tại Khoản 3.5 Mục 3 của Thông báo này.

7.2. Địa chỉ gửi phim

CỤC ĐIỆN ẢNH

 (Tiểu ban Thư ký)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3823 7964

Email: tieubanthukylhpvn2023@gmail.com

7.3. Thời hạn nhận bản phim tham dự Liên hoan Phim

a) Thời hạn cuối cùng: ngày 30 tháng 10 năm 2023, căn cứ dấu bưu điện;

b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không nhận phim tham dự Liên hoan Phim.

7.4. Cước phí gửi phim

a) Các cơ sở điện ảnh chịu trách nhiệm gửi bản phim và cước phí gửi phim tham dự Liên hoan Phim;

b) Ban Tổ chức Liên hoan Phim chịu trách nhiệm trả phim cho các đơn vị dự thi sau khi kết thúc Liên hoan Phim.

8. Đại biểu tham dự Liên hoan Phim

Đại biểu, khách mời do Ban Tổ chức Liên hoan Phim đài thọ vé máy bay; đi lại và chi phí ăn, ở trong thời gian Liên hoan Phim, bao gồm:

a) Đại biểu, khách mời của Phim dự thi:

- 01 phim truyện điện ảnh: Tối đa 05 đại biểu, trong đó có đạo diễn và ưu tiên diễn viên nam/nữ;

- 01 phim tài liệu: 02 đại biểu;

- 01 phim khoa học: 02 đại biểu;

- 01 phim hoạt hình: 02 đại biểu.

b) Đại biểu, khách mời của phim được tuyển chọn chiếu trong “Chương trình toàn cảnh:

- 01 phim truyện điện ảnh: 02 đại biểu, gồm đạo diễn và diễn viên;

- Đối với phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình: Đại biểu do Ban Tổ chức quyết định mời.

c) Đại biểu, khách mời, nghệ sĩ không thuộc thành phần đoàn làm phim của các phim tham dự Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.

d) Thành viên của các Ban Giám khảo

e) Các chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo và các sự kiện khác trong khuôn khổ Liên hoan Phim.

9. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim (Mẫu số 4)

9.1. Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký đại biểu:

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu ban Lễ tân)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38452402

email: tieubanletan2023@gmail.com

9.2. Thời hạn nhận bản đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim

a) Thời hạn cuối cùng: ngày 30 tháng 10 năm 2023, căn cứ dấu bưu điện;

b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về đại biểu tham dự Liên hoan Phim.

10. Trang phục của đại biểu

- Trang phục dự Liên hoan Phim: trang trọng, lịch sự;

- Trang phục dự Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim: Trang trọng, lịch sự, khuyến khích Lễ phục, trang phục truyền thống.

Cục Điện ảnh thông báo để các đơn vị sản xuất phim; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; đơn vị điện ảnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đài Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chuẩn bị đăng ký phim tham dự gửi phim, đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim đúng thời hạn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo LHP (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ VHTTDL (để phối hợp);
- Lưu: VT, NT. TD 300

 CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Vi Kiến Thành

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan