Bổ nhiệm Trưởng phòng phòng Phổ biến phim

24/08/2021
In trang
Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2021, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Cục Điện ảnh, ông Đặng Văn Hào, Chánh Văn phòng đã công bố quyết định số 156/QĐ-ĐA ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Cục trưởng Cục Điện ảnh về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng Phổ biến phim giữ chức danh Trưởng phòng Phổ biến phim trong thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng cho biết, sau một thời gian phòng Phổ biến phim thiếu vị trí Trưởng phòng, hiện tại đã kiện toàn về mặt tổ chức và hi vọng bà Lê Thị Thu Hà trên cương vị mới sẽ cùng các đồng nghiệp trong phòng và cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Lê Thị Thu Hà

Bà Lê Thị Thu Hà cảm ơn sự tín nhiệm của đồng nghiệp phòng Phổ biến phim và sự ủng hộ của lãnh đạo Cục, đồng thời sẽ cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như kiến thức quản lý nhà nước để cùng tập thể phòng Phổ biến phim hoàn thành tốt các nhiệm vụ của phòng.

Bà Lê Thị Thu Hà sinh năm 1979, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý văn hóa, Cao cấp Lý luận chính trị, công tác tại Cục Điện ảnh từ năm 2005./.

Bài và ảnh: Phương Thảo

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan