Tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/52024) tại tỉnh Điện Biên

21/03/2024
In trang
Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 508/QĐ-BVHTTDL ngày 04/3/2024 về việc tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/52024) từ ngày 24 đến ngày 30/4/2024 tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Phim Truyện I, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên tổ chức.

Phim truyện “Đào, Phở và Piano” (100 phút) do Công ty Cổ phần phim truyện I sản xuất năm 2023 được lựa chọn chiếu tại Tuần phim

Tuần phim gồm 3 hoạt động chính: Chương trình chiếu phim; Lễ khai mạc và chương trình giao lưu đoàn làm phim với khán giả, cụ thể:

Chương trình chiếu phim gồm: Phim tài liệu “Ký ức những người truyền lửa” (30 phút) do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2019; Phim tài liệu “Đồng hành cùng lịch sử” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất năm 2024; Phim truyện “Tiểu đội hoa hồng” (88 phút) do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2023. Phim truyện “Đào, Phở và Piano” (100 phút) do Công ty Cổ phần phim truyện I sản xuất năm 2023.

Lễ Khai mạc Tuần phim: Diễn ra vào ngày 24/4/2024, tại  Rạp chiếu phim Điện Biên Phủ (các phim chiếu tại buổi Khai mạc: Phim tài liệu “Ký ức những người truyền lửa”; Phim truyện “Đào, Phở và Piano”). Ngoài ra còn có Trưng bày ảnh tư liệu của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại sảnh rạp chiếu phim Điện Biên Phủ.

Chương trình giao lưu giữa đoàn làm phim với khán giả sẽ diễn ra tại Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu II vào ngày 25/04/2024 và tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vào ngày 26/04/2024. Phim chiếu giao lưu gồm: Phim tài liệu “Ký ức những người truyền lửa”; Phim truyện “Tiểu đội hoa hồng”; Phim truyện “Đào, Phở và Piano”.

Tuần phim được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc ta; nêu cao vai trò, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống Pháp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Phim truyện “Tiểu đội hoa hồng” (88 phút) do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2023

Thông qua những tác phẩm điện ảnh nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan