Tổ chức Liên hoan phim môi trường tại Việt Nam “#It’s Time to Act-A Nature Film Festival in Vietnam”

13/09/2022
In trang
Ngày 12/9/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2167/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan phim môi trường tại Việt Nam “#It’s Time to Act-A Nature Film Festival in Vietnam”.

Liên hoan Phim do Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam tổ chức với sự tham gia của Đại sứ quán một số nước tại Hà Nội.

Thời gian: Từ 23/9/2022-07/10/2022

Hình thức và địa điểm: trực tuyến trên trang web và facebook của Liên hoan phim và trực tiếp tại các địa phương:

Tại Hà Nội: Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Khai mạc và chiếu phim Tây Ban Nha), Viện Goethe và Casa Italia, Trường Pháp Alexandre Yersin, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội; Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại thành phố Hồ Chí Minh: ƯƠM Art Hub

Các bộ phim chỉ đƣợc phép chiếu trong khuôn khổ của Liên hoan phim sau khi có Quyết định cho phép phổ biến của Cục Điện ảnh.

Việc tổ chức Liên hoan phim tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan