Tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2024

17/04/2024
In trang
Ngày 16/4/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1025/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2024.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Hãng phim truyện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là các Đơn vị Điện ảnh) tổ chức Đợt phim trong phạm vi cả nước từ ngày 30/4 đến ngày 20/5/2024.

Phim hoạt hình “Rừng xanh nổi giận” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất được lựa chọn chiếu tại Đợt phim

Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim gồm: Phim truyện “Ký ức Điện  Biên” do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất; Phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, “Điện Biên Phủ” và “Đồng hành cùng lịch sử” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; Phim hoạt hình “Rừng xanh nổi giận” và “Bà già siêu quậy” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Minh Ước
 

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan