Tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2023

17/04/2023
In trang
Ngày 13 tháng 4 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 944/QĐ-BVHTTDL tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2023 từ ngày 28/4 đến ngày 20/5/2023 trong phạm vi cả nước.

Chương trình được Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Các phim chiếu trong Đợt phim bao gồm: Phim truyện "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" do Công ty TNHH Bình Hạnh Đan sản xuất; Phim tài liệu "Trở về miền ký ức" do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và phim tài liệu "Lửa từ thành cổ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; Phim hoạt hình "Bạch Đằng nổi sóng" và "Giải cứu bò con" - Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Lê Lam.

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan