Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2022

21/04/2022
In trang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-BVHTTDL tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2022.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Mi Đi A, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim "Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2022" trong phạm vi cả nước từ ngày 30/4 đến ngày 22/5/2022.

Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim gồm: Phim truyện “Chú ơi đừng lấy mẹ con” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ; Phim tài liệu “Đồng khởi tự cứu mình” của Điện ảnh Quân đội nhân dân và “Hành trình Áo dài Việt” của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim hoạt hình "Bà của Đỗ đỏ" của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Việc tổ chức đợt phim được tổ chức tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành. Trong trường hợp không tổ chức, các phim sẽ được sử dụng cho các tuần phim, đợt phim sau.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan