Tổ chức chiếu phim Pháp tại Việt Nam

06/06/2023
In trang
Ngày 05/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức chiếu phim Pháp tại Việt Nam

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cho phép Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức chiếu phim giới thiệu điện ảnh Pháp cổ điển và hiện đại tại Việt Nam từ ngày 15/6/2023 đến ngày 31/12/2023.

Địa điểm chiếu phim tại các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và Cần Thơ.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan