Thúc đẩy mở rộng thị trường điện ảnh

17/06/2021
In trang
Chiều 16.6, Bộ VHTTDL đã có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), chuẩn bị cho nội dung thẩm tra dự án Luật vào tháng 7 tới đây. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thị Hoa, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì buổi làm việc.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, dự án Luật Điện ảnh sửa đổi cần thiết được ban hành nhằm khắc phục những bất cập của Luật điện ảnh hiện hành

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) gồm 8 Chương, 50 điều, kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 25 điều, quy định mới 25 điều so với Luật Điện ảnh hiện hành; bảo đảm thực hiện 4 chính sách được xác định trong Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, dự án Luật Điện ảnh sửa đổi cần thiết được ban hành nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; phù hợp với các luật của Việt Nam và cam kết trong điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Đặc biệt, dự án Luật sửa đổi đặt mục tiêu nhằm khắc phục những bất cập của Luật điện ảnh hiện hành. Nhiều quy định của Luật hiện hành đã không còn phù hợp, không thể hiện được tính đặc thù của điện ảnh nên không khả thi. Một số vấn đề mới phát sinh cần được bổ sung, sửa đổi như: quản lý nội dung phim trên không gian mạng; hoạt động xúc tiến, quảng bá phim thông qua việc tổ chức các liên hoan phim, chương trình phim, tuần phim, giải thưởng điện ảnh Việt Nam, quốc tế trong và ngoài nước…; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động điện ảnh.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Hoàng Thị Hoa, dự thảo Luật cần có các quy định khả thi để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh, khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực điện ảnh

Cụ thể, dự Luật được thiết kế theo các nội dung: Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 10); Chương II: Sản xuất phim (từ Điều 11 đến Điều 13); Chương III: Phát hành phim (từ Điều 14 đến Điều 16); Chương IV: Phổ biến phim (từ Điều 17 đến Điều 31); Chương V: Lưu chiểu, lưu trữ phim (từ Điều 32 đến Điều 35); Chương VI: Quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh; Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh (từ Điều 36 đến Điều 45); Chương VII: Trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh (từ điều 46 đến Điều 48); Chương VIII: Điều khoản thi hành (từ Điều 49 đến Điều 50).

Các nội dung trong quá trình xây dựng dự Luật còn có nhiều ý kiến cũng được lãnh đạo Bộ VHTTDL đề cập: quy định về sản xuất phim bằng nguồn ngân sách nhà nước bằng hình thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng, không có hình thức đấu thầu; phổ biến phim trên không gian mạng (với hai phương án tiền kiểm, hậu kiểm); quy định về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Tại cuộc họp, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Viết Lượng cho rằng, cơ quan thẩm tra cũng như ban soạn thảo đều mong muốn sẽ có dự án Luật tốt nhất trình Quốc hội. Đây là dự án luật khó, dù có sự kế thừa từ Luật điện ảnh hiện hành. Giới nghề điện ảnh và xã hội nói chung đang trông chờ Luật sửa đổi với tầm nhìn mới, tư duy mới sẽ góp phần giải quyết những vấn đề hạn chế, tồn tại, thúc đẩy hoạt động điện ảnh phát triển.

Nhiều ý kiến nêu rõ, điện ảnh Việt Nam hiện nay có tốc độ phát triển chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Ông Phan Viết Lượng cũng nêu rõ, hiện nay điện ảnh Việt Nam có tốc độ phát triển chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Số lượng, chất lượng phim điện ảnh còn ít, chưa có nhiều phim đạt doanh thu cao; doanh nghiệp làm phim số lượng ít, quy mô nhỏ; cơ chế thúc đẩy, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh còn hạn chế...

“Yêu cầu thực tiễn đang đặt ra mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trong điện ảnh, góp phần mở rộng thị trường và đóng góp vào nền kinh tế quốc gia. Đây là một sứ mệnh quan trọng mà Luật điện ảnh (sửa đổi) cần phải gánh vác…”, theo ông Phan Viết Lượng.

Theo ông, một số nội dung lược bỏ so với Luật hiện hành cần được gắn với đánh giá tác động, ví như nội dung liên quan đến bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân... Một số nội dung mới, nội dung sửa đổi so với Luật hiện hành cũng cần cân nhắc sự tương thích, thống nhất so với các quy định trong những luật khác, như: Nhà nước ưu đãi đầu tư phát triển điện ảnh, ưu đãi về thuế, bỏ hình thức đầu thầu khi sản xuất phim bằng ngân sách nhà nước...

Dự kiến, tháng 7 tới, Ủy ban sẽ thẩm tra dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Hoàng Thị Hoa nhấn mạnh, dự thảo Luật cần có các quy định khả thi để hoạt động điện ảnh nước nhà theo kịp sự phát triển của công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh, đồng thời khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực điện ảnh... Đây là những vấn đề mấu chốt mà Luật sửa đổi cần giải quyết.

Theo Phó Chủ nhiệm: “Phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt trong điện ảnh hiện nay được nhắc đến rất nhiều. Một bộ phim trước đây thường chỉ mang ý nghĩa văn hóa, giải trí; còn bây giờ lại là vấn đề kinh tế. Muốn phát triển công nghiệp điện ảnh thì cần thiết phải thúc đẩy mở rộng thị trường điện ảnh, xúc tiến và quảng bá phim rộng rãi ở trong và ngoài nước. Việc xúc tiến, quảng bá cũng không chỉ thông qua các Liên hoan phim, tuần phim mà còn phải có nhiều cách thức khác. Nhìn sang Hàn Quốc, Trung Quốc, mục tiêu đặt ra của nền công nghiệp điện ảnh là phim phải được công chiếu cho nhiều người xem. Đó mới là thị trường, mới có thể tạo nên doanh thu lớn từ những tác phẩm điện ảnh”, bà Hoàng Thị Hoa lưu ý.

Dự kiến, tháng 7 tới, Ủy ban sẽ thẩm tra dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

 

Theo Báo Văn hóa

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan