Thông báo về thành phần và số lượng đại biểu, khách mời tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

21/08/2023
In trang
Triển khai Quyết định số 1715/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, ngày 13 tháng 7 năm 2023, Cục Điện ảnh đã có Thông báo số 1 gửi các đơn liên quan để gửi phim và đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII.

Nhằm tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần thúc đẩy công nghiệp Điện ảnh Việt Nam, Cục Điện ảnh - Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII thông báo về thành phần và số lượng đại biểu, khách mời tham dự Liên hoan Phim như sau:

1. Thành phần

Đại biểu, khách mời do Ban Tổ chức Liên hoan Phim đài thọ vé máy bay; đi lại và chi phí ăn, ở trong thời gian Liên hoan Phim, bao gồm:

a) Đại biểu, khách mời của Phim dự thi:

- 01 phim truyện điện ảnh: Mời 05 đại biểu, trong đó có đạo diễn và ưu tiên diễn viên nam/nữ;

- 01 phim tài liệu: 02 đại biểu;

- 01 phim khoa học: 02 đại biểu;

- 01 phim hoạt hình: 02 đại biểu.

b) Đại biểu, khách mời của phim được tuyển chọn chiếu trong “Chương trình toàn cảnh:

- 01 phim truyện điện ảnh: 02 đại biểu, gồm đạo diễn và diễn viên;

- Đối với phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình: Đại biểu do Ban Tổ chức quyết định mời.

c) Đại biểu, khách mời, nghệ sĩ không thuộc thành phần đoàn làm phim của các phim tham dự Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.

d) Thành viên của các Ban Giám khảo

e) Các chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo và các sự kiện khác trong khuôn khổ Liên hoan Phim.

2. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim (Mẫu số 4)

2.1. Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký đại biểu (Mẫu số 4):

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu ban Lễ tân)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38452402

email: tieubanletan2023@gmail.com

2.2. Thời hạn nhận bản đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim

a) Thời hạn cuối cùng: ngày 30 tháng 10 năm 2023, căn cứ dấu bưu điện;

b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về đại biểu tham dự Liên hoan Phim.

3. Trang phục của đại biểu

- Trang phục dự Liên hoan Phim: trang trọng, lịch sự;

- Trang phục dự Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim: Trang trọng, lịch sự, khuyến khích Lễ phục, trang phục truyền thống.

Cục Điện ảnh thông báo để các đơn vị sản xuất phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình biết và đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim theo số lượng ở mục 1 Thông báo này.

>> Thông báo số 1 Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

Ban Tổ chức

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan