THÔNG BÁO SỐ 3 LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXII: THAY ĐỔI LỊCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM VÀO TRUNG TUẦN THÁNG 11/2021

27/07/2021
In trang

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến tổ chức tại thành phố Huế từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII (Ban Tổ chức) đã họp và thống nhất lùi lịch tổ chức Liên hoan Phim như sau:                                                        

          + Lễ Khai mạc vào ngày 19 tháng 11 năm 2021

          + Lế Bế mạc và trao giải vào ngày 22 tháng 11 năm 2021

          Theo đó, thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim cũng sẽ được gia hạn, cụ thể:

          - Thời gian phim đã được cấp giấy phép hoặc quyết định phát sóng:

Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc có Quyết định phát sóng trên Đài Truyền hình trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 9 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2021.

          - Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim:

Thời hạn cuối cùng:  15 tháng 8 năm 2021, căn cứ theo dấu bưu điện (nếu gửi qua đường bưu điện).

Điều kiện, thời lượng và tỷ lệ phim tham dự Liên hoan Phim, thủ tục đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim… thực hiện theo Thông báo số 2 ngày 07 tháng 4 năm 2021. (Đường link tải thông báo số 2: http://cucdienanh.vn/tin-tuc/thong-bao-so-2-ve-lien-hoan-phim-viet-nam-lan-thu-xxii-to-chuc-tai-thanh-pho-hue-vao-thang-9-nam-2021-114.html).

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo để các đơn vị sản xuất phim; Đài truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị điện ảnh;  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và tiếp tục gửi phim tham dự Liên hoan Phim đúng thời hạn./.

BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXII

                                                                                                                                                                   

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan