Thông báo số 2 về Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII tổ chức tại thành phố Huế vào tháng 9 năm 2021.

11/06/2021
In trang

Thay vì diễn ra vào tháng 11, 12 hàng năm như thường lệ, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII (LHP) năm nay được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021 tại thành phố Huế. Cục Điện ảnh ra thông báo số 2 gửi đến các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Các Đài Truyền hình; Các đơn vị sản xuất phim; Các đơn vị điện ảnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nội dung liên quan đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII bao gồm: tiêu chí LHP, đối tượng tham dự LHP, thủ tục đăng ký đại biểu và phim tham dự LHP. Mẫu đăng ký hồ sơ tham dự LHP download tại đây hoặc tại đây

 

 

 

THÔNG BÁO SỐ 2

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXII

                                

Kính gửi:

- Các đơn vị sản xuất phim;

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-  Các đơn vị điện ảnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại thành phố Huế từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021. Đây là hoạt động định kỳ của Điện ảnh Việt Nam nhằm biểu dương các tác phẩm điện ảnh; vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành tựu nghệ thuật nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI năm 2019 đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII năm 2021.

          Liên hoan Phim Việt Nam là dịp tổng kết, đánh giá, ghi nhận những thành tựu sáng tạo trong nghệ thuật điện ảnh; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tác, sản xuất, phát hành và phổ biến tác phẩm điện ảnh; tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa các nhà hoạt động điện ảnh với khán giả. Liên hoan Phim Việt Nam giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam, góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công chúng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam. 

          Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII là sự kiện văn hóa quốc gia trong năm 2021; khẳng định sự trưởng thành, phát triển của điện ảnh Việt Nam qua 22 kỳ Liên hoan Phim.

          Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Phê duyệt Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII, Cục Điện ảnh thông báo như sau:

          1. Tiêu chí của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII (sau đây gọi là Liên hoan Phim) đề cao tính sáng tạo của nghệ thuật điện ảnh, tính chuyên nghiệp và giá trị Nhân văn, Hướng thiện, Bản sắc văn hóa Việt Nam, hướng đến khán giả, thúc đẩy phát triển thị trường điện ảnh và xây dựng nền công nghiệp điện ảnh, hội nhập quốc tế.

Khẩu hiệu của Liên hoan Phim:

“Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn”.

2. Đối tượng tham dự Liên hoan Phim

Tất cả các cơ sở điện ảnh trong nước có sản xuất phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình bằng chất liệu phim kỹ thuật số đều được đăng ký gửi phim tham dự Liên hoan Phim.

3. Điều kiện, thời lượng và tỷ lệ phim tham dự Liên hoan Phim

3.1. Điều kiện

a) Về thời gian cấp giấy phép:

Phim tham dự Liên hoan Phim được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc có Quyết định cho phép phát sóng của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Lãnh đạo các cơ quan thông tấn - báo chí trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2019 đến ngày 01/7/2021.

b) Về phim:

  - Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam phải là phim nói tiếng Việt do các cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất và không có tranh chấp về bản quyền.

  - Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam phải là phim chưa tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI và chưa tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc.

  - Phim làm lại (re-make) từ kịch bản/phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự các chương trình của Liên hoan Phim Việt Nam; trường hợp phim được tuyển chọn vào vòng dự thi sẽ được xét các giải thưởng dành cho cá nhân về đạo diễn, diễn viên, quay phim, họa sĩ, âm thanh, âm nhạc (trừ giải thưởng cho phim và tác giả kịch bản).

-  Phim dự thi không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan.

3.2. Số lượng, thời lượng, tỷ lệ phim tham dự Liên hoan Phim

a) Các cơ sở điện ảnh được đăng ký số lượng phim tham dự Liên hoan Phim theo tỷ lệ quy định dưới đây:

  - Phim truyện điện ảnh: 100% phim đã được cấp Giấy phép phổ biến;

- Phim tài liệu: 60% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến;

- Phim khoa học: 75% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến;

- Phim hoạt hình: 70% tổng số phim sản xuất đã được cấp Giấy phép phổ biến;

Đối với cơ sở điện ảnh chỉ có 01 phim sản xuất ở mỗi thể loại quy định và đã được cấp Giấy phép phổ biến phim trong khoảng thời gian quy định tại điểm a, khoản 3.1, Điều 3 của Thông báo này, thì được đăng ký mỗi thể loại 01 phim tham dự.

Đối với những đơn vị sản xuất nhiều phim khi chia tỷ lệ phim dự thi nếu vượt quá 0,5 phim trở lên thì được tính thêm 01 phim (một phim) dự thi.

b) Quy định về thời lượng:

- Phim truyện điện ảnh: Thời lượng từ 70 phút trở lên.

- Phim tài liệu: Thời lượng không quá 100 phút.

- Phim khoa học: Thời lượng không quá 100 phút.

- Phim hoạt hình: Thời lượng không quá 100 phút.

          3.3. Tuyển chọn phim

a) Ban Tổ chức Liên hoan Phim (sau đây gọi là Ban Tổ chức) thành lập Hội đồng tuyển chọn để lựa chọn phim dự thi và phim chiếu giới thiệu trong “Chương trình toàn cảnh” đối với phim đã đăng ký tham dự Liên hoan Phim.

b) Ban Tổ chức có quyền chọn và mời phim dự thi, phim chiếu giới thiệu trong “Chương trình toàn cảnh” đối với những phim không đăng ký tham dự Liên hoan Phim, nhưng phù hợp với tiêu chí của Liên hoan Phim.

c) Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo đến các cơ sở sản xuất phim đã đăng ký tham dự Liên hoan Phim của đơn vị được tuyển chọn dự thi và phim được tuyển chọn cho “Chương trình toàn cảnh” trước ngày 05 tháng 8 năm 2021.

          4. Thủ tục đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim

4.1. Hồ sơ đăng ký phim dự thi Liên hoan Phim bao gồm bản in trên giấy, file văn bản và file ảnh chất lượng cao của đầy đủ 09 nội dung sau:

a) Phiếu đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim (Mẫu số 1), mỗi phim lập một phiếu riêng;

b) 01 bản phim phục vụ cho Hội đồng tuyển chọn, có một trong những định dạng sau: DCP chuẩn 2K, full HD (MP4-H264), HD;

c) 01 bản tóm tắt nội dung hoặc ý tưởng phim không quá 10 dòng (Mẫu số 2);

d) 01 lý lịch nghệ thuật của đạo diễn, ảnh chân dung đạo diễn gửi kèm theo (Mẫu số 3);

đ) 10 ảnh của phim/01 phim (gửi file ảnh có độ phân giải lớn hơn 200dpi);

e) 01 trailer của phim (có độ dài từ 30 giây đến 01phút)/01 phim;

g) Ít nhất 02 thiết kế poster của phim/01 phim (dành cho phim truyện điện ảnh) (gửi file có độ phân giải lớn hơn 300dpi);

h) 01 clip trích diễn xuất: Nam, nữ diễn viên chính; nam, nữ diễn viên phụ phim truyện điện ảnh (độ dài 1 phút 30 giây đến 2 phút);

i) 01 bản sao Giấy phép phổ biến phim hoặc Quyết định phát sóng quy định tại Khoản 3.1 của Thông báo này.

Các mẫu đơn có thể tải xuống từ trang web chính thức: cucdienanh.vn hoặc: lienhoanphimvietnnam.vn.

          4.2. Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim:

a) Thời hạn cuối cùng: 05 tháng 7 năm 2021, căn cứ dấu bưu điện.

b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không nhận đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim.

Ban Tổ chức chỉ nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim khi phim đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 của Thông báo này.

          5. Gửi phim tham dự Liên hoan Phim

5.1. Điều kiện kỹ thuật của bản phim

Bản phim gửi đăng ký tham dự Liên hoan Phim: DCP chuẩn 2K, full HD (MP4-H264), HD.

5.2. Thời hạn nhận phim

- Thời hạn cuối cùng:  12 tháng 8 năm 2021, căn cứ dấu bưu điện.

- Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không nhận phim tham dự Liên hoan Phim.

5.3. Cước phí gửi phim

- Các cơ sở điện ảnh chịu trách nhiệm gửi bản phim và cước phí gửi phim tham dự Liên hoan Phim.

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm trả phim cho các đơn vị dự thi sau khi kết thúc Liên hoan Phim (căn cứ theo địa chỉ mà đơn vị cung cấp).

6. Địa chỉ nhận Hồ sơ đăng ký (mẫu số 1, 2, 3) và bản phim

CỤC ĐIỆN ẢNH

 (Tiểu ban Chấm thi)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3823 7964; Fax: (024) 3823 4997;

Email: tieubanchamthi2021@gmail.com

* Lưu ý: Ban Tổ chức chỉ nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim có đầy đủ nội dung theo quy định tại mục 4.1 của Thông báo này.

7. Đại biểu tham dự Liên hoan Phim

7.1. Đại biểu, khách mời do Ban Tổ chức đài thọ vé máy bay, đi lại và chi phí ăn, ở trong thời gian Liên hoan Phim

a) Đại biểu, khách mời của Phim dự thi:

- 01 phim truyện điện ảnh: Tối đa 04 đại biểu, trong đó có đạo diễn và ưu tiên diễn viên nam/nữ;

- 01 phim tài liệu: 01 đại biểu;

- 01 phim khoa học: 01 đại biểu;

- 01 phim hoạt hình: 01 đại biểu.

b) Đại biểu, khách mời của phim được tuyển chọn chiếu trong “Chương trình toàn cảnh”:

- 01 phim truyện điện ảnh: 02 đại biểu, gồm đạo diễn và diễn viên;

- Đối với phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình: Đại biểu do Ban Tổ chức quyết định mời.

c) Đại biểu, khách mời, nghệ sĩ không thuộc thành phần đoàn làm phim của các phim tham dự Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.

d) Thành viên của các Ban Giám khảo

- Ban Giám khảo phim truyện (07 hoặc 09 thành viên);

- Ban Giám khảo phim tài liệu, khoa học (05 hoặc 07 thành viên);

- Ban Giám khảo phim hoạt hình (05 hoặc 07 thành viên).

e) Các chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan Phim.

          7.2. Khách mời do Ban Tổ chức đài thọ khách sạn:

          Khách mời tham dự các chương trình của Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.

          7.3. Đại biểu, khách mời không thuộc thành phần quy định tại khoản (a), khoản (b) Mục này thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Khách mời tự túc toàn bộ chi phí khi đến tham dự Liên hoan Phim

Khách mời khác muốn đến tham dự Liên hoan Phim, Ban Tổ chức gửi thư mời, tạo điều kiện về thủ tục visa (nếu có), đăng ký khách sạn.

          7.4. Phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời tại Liên hoan Phim

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm bố trí phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời tham dự các hoạt động trong Chương trình chính thức của Liên hoan Phim tại thành phố Huế.

7.5. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim

a) Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký đại biểu (Mẫu số 4):

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu ban Lễ tân)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38452402; Fax: (024) 3823 4997;

Email: tieubanletan2021@gmail.com

b) Thời hạn nhận bản đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim

- Thời hạn cuối cùng:  12 tháng 8 năm 2021, căn cứ dấu bưu điện;

- Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về đại biểu tham dự Liên hoan Phim của các sơ sở điện ảnh.

7.6. Trang phục của đại biểu

          a) Trang phục dự Liên hoan Phim: Trang trọng, lịch sự;

b) Trang phục dự Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim: Trang trọng, lịch sự; khuyến khích lễ phục, trang phục truyền thống.

Ban Tổ chức sẽ ra thông báo số 03 về Liên hoan Phim sau khi có kết quả tuyển chọn phim Dự thi và phim chiếu trong "Chương trình toàn cảnh".

Cục Điện ảnh thông báo để các đơn vị sản xuất phim; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị điện ảnh;  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chuẩn bị gửi phim, cử đại biểu tham dự Liên hoan Phim đúng thời hạn.

Trân trọng./.

 

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan