THÔNG BÁO SỐ 1: Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020”

28/11/2020
In trang
Thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh tổ chức Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020”.

Thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh tổ chức Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020”.

 

 

 

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan