Tăng cường triển khai quản lý phim phổ biến trên không gian mạng và đi vào vận hành Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng

21/03/2024
In trang
Để triển khai thi hành có hiệu quả Luật Điện ảnh năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng (QĐ số 923/QĐ-BVHTTDL ngày 11/4/2023). Sau gần một năm thành lập, Tổ công tác đang tích cực triển khai các hoạt động liên quan tới công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Tính đến thời điểm hiện tại, 11 doanh nghiệp trong nước và 01 tổ chức xuyên biên giới được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng. Hầu hết các doanh nghiệp lớn phổ biến phim trong nước đã được công nhận đủ điều kiện phổ biến phim trên không gian mạng. So với trước khi Luật Điện ảnh năm 2022 ra đời, các doanh nghiệp đã và đang có sự thay đổi đáng kể về tư duy, thói quen khi phổ biến phim trên không gian mạng, chủ động thực hiện phân loại và hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo nhằm bảo đảm không vi phạm các quy định cấm của Luật Điện ảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan trên nền tảng của mình. Các tổ chức phổ biến phim xuyên biên giới (Netflix, AppleTV, Amazon prime,…) mặc dù có sự khác biệt về văn hóa, chính trị nhưng đều đang tích cực làm việc với Cục Điện ảnh để bảo đảm tuân thủ quy định của Luật khi phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam. Sự thay đổi này phải từ bên trong của chính các doanh nghiệp, tổ chức. Khi bản thân các doanh nghiệp, tổ chức nhận thức rõ được trách nhiệm của mình, khán giả, người xem và chính các doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng sẽ là bên được hưởng “lợi”.

“Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng” đã đi vào vận hành, bảo đảm để các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim trước khi phổ biến phim trên không gian mạng. Đây là căn cứ để Cục Điện ảnh và Thanh tra Bộ VHTTDL tiến hành xử lý khi có vi phạm.

Theo quy định của Luật Điện ảnh, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức. Việc quản lý phim trên không gian mạng chưa bao giờ là công việc dễ dàng, với số lượng phim lớn, tốc độ gia tăng nhanh chóng của loại hình này, nên trong thời gian kể từ khi triển khai thi hành Luật Điện ảnh năm 2022 đến nay, Cục Điện ảnh đã tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức để nâng cao nhận thức, kỹ năng để các doanh nghiệp chủ động tổ chức, thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng đúng quy định của pháp luật và tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan để đảm bảo tiếp tục quản lý có hiệu quả hơn nữa hoạt động này. 

Cục Điện ảnh, Tổ công tác sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và kết hợp với việc thường xuyên kiểm tra, hậu kiểm nội dung phim; phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục xử lý mạnh mẽ các vi phạm./.

Nguyễn Mai Anh
 

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan