Rời thời hạn gửi kịch bản tham dự Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản phim hoạt hình (90 phút) năm 2021”

25/08/2021
In trang

Ngày 24/8/2021, Cục Điện ảnh đã có Công văn số 714/ĐA-NT gửi các tác giả tham dự Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản phim hoạt hình (90 phút) năm 2021” về việc rời thời hạn gửi kịch bản tham dự Cuộc thi đến hết ngày 10/9/2021.

Trước đó, ngày 10/5/2021, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động và ban hành Thể lệ số 315/TL-ĐA về tổ chức Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản phim hoạt hình (90 phút) năm 2021”. Thời hạn tác giả gửi kịch bản tham dự Cuộc thi đến hết ngày 31/8/2021.

Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, để hỗ trợ các tác giả tham dự Cuộc thi, Cục Điện ảnh quyết định rời thời hạn nộp kịch bản dự thi đến hết ngày 10/9/2021.

Cuộc thi được tổ chức nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; đồng thời tạo môi trường, không khí sáng tác cho các nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn, đặc biệt đối với đội ngũ tác giả trẻ.

Tìm kiếm, tuyển chọn kịch bản phim có giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật mang tính nhân văn sâu sắc và hấp dẫn. Kết quả cuộc thi sẽ tạo nguồn kịch bản cho kế hoạch đặt hàng sản xuất phim của nhà nước trong giai đoạn 2023-2025, và các đơn vị sản xuất phim tài liệu, phim hoạt hình trong cả nước.

Đối tượng tham gia là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi đều có quyền gửi kịch bản tham gia cuộc thi (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và thư ký không được tham gia dự thi).

Về nội dung kịch bản phim tài liệu: kịch bản phản ánh hiện thực sinh động của đời sống xã hội, có những phát hiện mới về cuộc sống và con người với góc nhìn đa chiều, nhân văn, hướng thiện, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; khuyến khích kịch bản phản ánh sinh động quá trình “Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân” và nội dung “Chủ động thích ứng trong môi trường bình thường mới - đại dịch Covid 19” nhằm phản ánh sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong xây dựng, phát triển đất nước, thể hiện khát vọng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; Cách chể hiện sáng tạo, hấp dẫn.

Về nội dung kịch bản phim hoạt hình: kịch bản đề cao tính giáo dục, tôn vinh các giá trị chân, thiện, mỹ mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; khuyến khích kịch bản khai thác các nhóm đề tài: Lịch sử, sự tích, cổ tích, giả tưởng, viễn tưởng về thế giới thiên nhiên, về sáng tạo khoa học công nghệ… Nội dung gợi mở khám phá, phát huy trí tưởng tượng của khán giả; cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, giàu hình ảnh, phù hợp với những đặc trưng của ngôn ngữ phim hoạt hình.

Về hình thức kịch bản tham dự Cuộc thi, ngoài nội dung kịch bản, yêu cầu gửi kèm một số thông tin sau: Giới thiệu chung (giới thiệu ngắn gọn đề tài, ý tưởng, thông điệp câu chuyện mà tác giả muốn gửi tới khán giả; giới thiệu hệ thống nhân vật và trình bày phương án sản xuất (nếu có)); Tóm tắt nội dung kịch bản (tối đa 1.000 từ (đối với kịch bản phim tài liệu); 2.000 từ (đối với kịch bản phim hoạt hình)); Kịch bản hoàn chỉnh (kịch bản phim tài liệu phải đảm bảo có thời lượng để sản xuất phim có độ dài phim 60 phút và Kịch bản phim Hoạt hình phải đảm bảo có thời lượng để sản xuất phim có độ dài 90 phút; kịch bản được trình bày trên giấy khổ A4, cỡ chữ 14 đến 16, có đánh số trang, số phân đoạn; mỗi tác giả tham dự cuộc thi gửi 01 kịch bản, tại trang bìa kịch bản ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), giới tính, năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có), địa chỉ, số điện thoại và Email liên hệ; Giấy cam kết (cam kết đây là sáng tác mới của tác giả. Trường hợp đồng tác giả, sử dụng ý tưởng, tác phẩm phái sinh phải có văn bản xác nhận của tác giả nguyên gốc hoặc đồng tác giả hoặc người đại diện của tác giả (nếu tác giả đã qua đời).

Đối với các kịch bản đạt giải có nội dung phù hợp với tiêu chí đặt hàng sản xuất phim từ ngân sách Nhà nước, Cục Điện ảnh có quyền tiếp cận đầu tiên với các tác giả để bàn thảo việc đưa kịch bản vào kế hoạch sản xuất phim đặt hàng của Nhà nước, và sẽ có văn bản thông báo chính thức gửi đến các tác giả sau khi công bố giải thưởng cuộc thi;

Bên cạnh đó, các tác giả kịch bản được trao giải thưởng có quyền chủ động tìm kiếm đối tác để sản xuất phim. Tuy nhiên, tất cả kịch bản đạt giải khi được sản xuất thành phim đều phải có dòng  chữ “Kịch bản đã đạt giải thưởng tại Cuộc thi sáng tác kịch bản phim Tài liệu (60 phút) và phim Hoạt hình (90 phút) năm 2021 của Cục Điện ảnh”.

Về cơ cấu giải thưởng: Phim tài liệu (01 giải nhất: trị giá 40.000.000 đồng; 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng); Phim truyện hoạt hình (01 giải nhất: trị giá 50.000.000 đồng; 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 25.000.000 đồng; 02 giải ba: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng).

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan