Phê duyệt Đề án “Xây dựng và Quảng bá thương hiệu quốc gia Liên hoan Phim Việt Nam”

14/12/2020
In trang

Ngày 04/12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3644/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và Quảng bá thương hiệu quốc gia Liên hoan Phim Việt Nam”.

Theo đó, Đề án được phê duyệt với mục tiêu xây dựng Liên hoan Phim Việt Nam trở thành thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực điện ảnh, khẳng định vị thế, uy tín ở trong nước và quốc tế. Góp phần quảng bá nghệ thuật điện ảnh, hình ảnh quốc gia, sức hấp dẫn văn hóa, cảnh đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách. Đồng thời, góp phần xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngoài ra, Đề án cũng hướng đến các mục tiêu cụ thể như: Thương hiệu Liên hoan phim Việt Nam được quảng bá thông qua việc giới thiệu các phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam; thu hút tối đa nguồn lực từ các doanh nghiệp và xã hội để tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam và phát triển ngành công nghiệp điện ảnh; Thu hút sự quan tâm của nghệ sĩ, những người làm công tác điện ảnh, các cấp chính quyền và các cơ quan đơn vị có liên quan; các doanh nghiệp điện ảnh, các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh; công chúng trong cả nước nói chung và của địa phương đăng cai tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam nói riêng; Các bộ phim đạt giải tại Liên hoan Phim Việt Nam được quảng bá tại các sự kiện văn hóa, điện ảnh và các Liên hoan Phim quốc tế; Quảng bá về du lịch và thu hút các nguồn vốn đầu tư xúc tiến thương mại cho địa phương đăng cai tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam, qua đó mang lại nguồn lợi về kinh tế.

Để xây dựng và Quảng bá thương hiệu quốc gia Liên hoan Phim Việt Nam  trong thời gian tới, Đề án đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Xây dựng tầm nhìn và sứ mạng cho Liên hoan Phim Việt Nam; nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức; Hoàn thiện cơ chế chính sách; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam; Nâng cao chất lượng phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam; Đổi mới và phát triển các đặc điểm riêng biệt của Liên hoan Phim Việt Nam; Đẩy mạnh quảng bá ở trong nước và nước ngoài; Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ; Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; Gắn kết quảng bá Liên hoan Phim Việt Nam với quảng bá du lịch và ngoại giao văn hóa.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan