Phê duyệt Đề án Tổ chức Liên hoan Phim giai đoạn 2021 - 2030

11/06/2021
In trang
Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 3763 /QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Liên hoan Phim (LHP) giai đoạn 2021 - 2030. Đề án Tổ chức LHP giai đoạn 2021 - 2030 được nhận định là cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Trong 65 năm lịch sử phát triển điện ảnh, Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức thành công 21 kỳ LHP Việt Nam và 5 kỳ LHP quốc tế Hà Nội,  hàng trăm LHP/Tuần Phim Việt Nam ở khắp các châu lục. Nhiều tác phẩm điện ảnh, các nghệ sĩ điện ảnh giành được giải thưởng cao trong các kỳ LHP Việt Nam, LHP quốc tế Hà Nội. Vì vậy nhiệm vụ chung của đề án được đặt ra là: Tổ chức LHP Việt Nam và LHP quốc tế Hà Nội. Ngoài các LHP định kỳ trên, hằng năm Cục Điện ảnh sẽ xây dựng Đề án trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, quyết định để tổ chức từ 2 - 3 LHP/Tuần phim chuyên ngành, chuyên đề về những nội dung, đề tài cần sự khuyến khích, tác động để phát triển điện ảnh trong cả nước; các Tuần phim/LHP Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp các năm chẵn, năm tròn quan hệ ngoại giao với các nước mục đích quảng bá văn hóa và điện ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Cụ thể, LHP Việt Nam sẽ được tổ chức hai năm một kỳ, diễn ra luân phiên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. LHP quốc tế Hà Nội được tổ chức hai năm một kỳ tại Hà Nội. Riêng với các LHP/Tuần phim chuyên ngành, chuyên đề và các Tuần phim Việt Nam ở nước ngoài, việc xây dựng Đề án tổ chức căn cứ vào quy mô, đối tác tổ chức, địa điểm… và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt hằng năm.

LHP Việt Nam lần thứ XXI tại thành phố Vũng Tàu.(Ảnh: Duy Vũ)

Hội Thảo bối cảnh quay phim tại Việt Nam với khách mời quốc tế tại LHP VN lần XXI đã quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.(Ảnh: Duy Vũ)

Cũng trong đề án khẳng định, việc tổ chức các kỳ LHP Việt Nam, LHP quốc tếHàNội làđáp ứng nhu cầu, làđòi hỏi của ngành điện ảnh trong quá trình hội nhập quốc tếvàphù hợp với xu thếchung của điện ảnh thếgiới. Việc tổchức các kỳ LHP cũng đáp ứng nhu cầu tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước; tạo cơ hội để các nghệ sĩ, các nhàlàm phim Việt Nam tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, phát hành, phổ biến phim từ các đồng nghiệp quốc tế; đáp ứng nhu cầu nâng cao thương hiệu của điện ảnh Việt Nam vàmởrộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng phim xuất sắc trong Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội. (Ảnh: Duy Vũ)

LHP quốc tế Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn với các nhà làm phim quốc tế. (Ảnh: Duy Vũ)

LHP quốc tế Hà Nội rất thành công trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.(Ảnh: Duy Vũ)

Theo đề án, việc tổ chức các kỳ LHP Việt Nam, LHP quốc tế HàNội nhằm đánh giá, tổng kết, vinh danh các tác phẩm, các nghệ sĩ, các hoạt động điện ảnh; Xây dựng, quảng bá các giá trị nghệ thuật của tác phẩm điện ảnh, nâng cao thẩm mỹ của công chúng; Tạo dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam trong xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế; Củng cố và phát triển thị trường điện ảnh Việt Nam trong nước, chủ động đưa phim Việt Nam vào mạng lưới phát hành phim quốc tế, mở rộng thị trường quốc tế của phim Việt Nam; Tăng cường quảng bá và xúc tiến du lịch thông qua việc giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa Việt Nam; Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế giữa các nghệ sĩ, người làm công tác điện ảnh Việt Nam với bạn bè và đồng nghiệp quốc tế; Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, giữa điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh thếgiới.

 Duy Vũ tổng hợp

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan