Phát động Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản phim hoạt hình (90 phút) năm 2021”

11/06/2021
In trang

Ngày 10/5/2021, Cục Điện ảnh đã ban hành Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản phim hoạt hình (90 phút) năm 2021”.

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; đồng thời tạo môi trường, không khí sáng tác cho các nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn, đặc biệt đối với đội ngũ tác giả trẻ.

Đồng thời, tìm kiếm, tuyển chọn các kịch bản có giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật, có sáng tạo mới, truyền tải được những thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc, hấp dẫn - hướng tới sản xuất những bộ phim tài liệu có thời lượng 60 phút và phim hoạt hình có thời lượng 90 phút. Kết quả cuộc thi sẽ tạo nguồn kịch bản cho kế hoạch đặt hàng sản xuất phim của nhà nước trong giai đoạn 2023-2025, và các đơn vị sản xuất phim tài liệu, phim hoạt hình trong cả nước.

Đối tượng tham dự Cuộc thi là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi đều có quyền gửi kịch bản tham gia cuộc thi. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và thư ký không được tham gia dự thi.

Theo Thể lệ Cuộc thi, kịch bản dự thi phải theo tuân thủ theo thể lệ của cuộc thi, là sáng tác mới, chưa trình thẩm định tại Cục Điện ảnh và các cơ quan phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; chưa gửi tham dự bất kỳ cuộc thi sáng tác kịch bản nào trong nước và quốc tế và chưa được sản xuất phim.

Về nội dung, đối với kịch bản phim tài liệu, nội dung kịch bản phản ánh hiện thực sinh động của đời sống xã hội, có những phát hiện mới về cuộc sống và con người với góc nhìn đa chiều, nhân văn, hướng thiện, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; khuyến khích kịch bản phản ánh sinh động quá trình “Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân” và nội dung “Chủ động thích ứng trong môi trường bình thường mới - đại dịch Covid 19” nhằm phản ánh sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong xây dựng, phát triển đất nước, thể hiện khát vọng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn.

Đối với kịch bản phim hoạt hình, kịch bản có nội dung đề cao tính giáo dục, tôn vinh các giá trị chân, thiện, mỹ mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; khuyến khích kịch bản khai thác các nhóm đề tài: Lịch sử, sự tích, cổ tích, giả tưởng, viễn tưởng về thế giới thiên nhiên, về sáng tạo khoa học công nghệ… Nội dung gợi mở khám phá, phát huy trí tưởng tượng của khán giả; Cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, giàu hình ảnh, phù hợp với những đặc trưng của ngôn ngữ phim hoạt hình.

Về cơ cấu giải thưởng, phim tài liệu (01 giải nhất: trị giá 40.000.000 đồng ; 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng). Phim truyện hoạt hình (01 giải nhất: trị giá 50.000.000 đồng; 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 25.000.000 đồng; 02 giải ba: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng).

Theo Cục Điện ảnh, Cuộc thi được chia làm 02 vòng: Vòng Sơ khảo và Vòng Chung khảo. Tác giả gửi kịch bản từ sau ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/8/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Kịch bản tham gia cuộc thi có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Phòng Nghệ thuật, Cục Điện ảnh, số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.38452402; Email: cuocthisangtackichban2021@gmail.com.

Chú ý: Ngoài phong bì đề nghị ghi rõ: “Cuộc thi sáng tác kịch bản phim Tài liệu (60 phút) và phim Hoạt hình (90 phút) năm 2021”.

Dự kiến, Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản phim hoạt hình (90 phút) năm 2021” sẽ được tổ chức trong tháng 12/2021. Tải thể lệ cuộc thi tại đây

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC ĐIỆN ẢNH

 

Số: 315/TL-ĐA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

 

THỂ LỆ

Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản

phim hoạt hình (90 phút) năm 2021”

__________________________________

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        1. Mục đích

- Thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; đồng thời tạo môi trường, không khí sáng tác cho các nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn, đặc biệt đối với đội ngũ tác giả trẻ;

       - Tìm kiếm, tuyển chọn các kịch bản có giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật, có sáng tạo mới, truyền tải được những thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc, hấp dẫn - hướng tới sản xuất những bộ phim tài liệu có thời lượng 60 phút và phim hoạt hình có thời lượng 90 phút. Kết quả cuộc thi sẽ tạo nguồn kịch bản cho kế hoạch đặt hàng sản xuất phim của nhà nước trong giai đoạn 2023-2025, và các đơn vị sản xuất phim tài liệu, phim hoạt hình trong cả nước.

  1. Yêu cầu
  • Thu hút được sự tham gia của đội ngũ sáng tác kịch bản phim Tài liệu và phim Hoạt hình;
  • Lựa chọn những kịch bản có giá trị về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật, có tính sáng tạo, hấp dẫn, để đưa vào sản xuất; Khuyến khích những kịch bản kèm theo phương án xã hội hóa nguồn vốn sản xuất và phát hành.
  • Việc triển khai thực hiện phải đạt hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ và tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

        - Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi đều có quyền gửi kịch bản tham gia cuộc thi;

        - Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và thư ký không được tham gia dự thi.

        III. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức

- Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức cuộc thi khoa học, công bằng, minh bạch, đúng kế hoạch;

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan đối với các kịch bản tham dự cuộc thi;

- Ban Tổ chức thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi phát hiện tác giả, tác phẩm vi phạm các quy định liên quan đến bản quyền tác giả, tác phẩm;

Ban Tổ chức không trả lại kịch bản dự thi, và không sử dụng kịch bản khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

2. Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả kịch bản

Việc đứng tên tác giả và gửi kịch bản tham dự cuộc thi khẳng định tác giả, đồng tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi và chịu trách nhiệm về quyền tác giả, tác phẩm;

- Đối với kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học hoặc sân khấu, tác giả kịch bản phải có văn bản của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu tác phẩm đồng ý cho phép sử dụng nguyên tác;

- Trường hợp đồng tác giả được giải thưởng, đồng tác giả có văn bản cam kết tự thỏa thuận mức hưởng tinh thần và vật chất của giải thưởng;

- Mỗi tác giả dự thi 01 kịch bản.

3. Kịch bản dự thi

a) Kịch bản dự thi phải theo tuân thủ theo thể lệ của cuộc thi, là sáng tác mới, chưa trình thẩm định tại Cục Điện ảnh và các cơ quan phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; chưa gửi tham dự bất kỳ cuộc thi sáng tác kịch bản nào trong nước và quốc tế và chưa được sản xuất phim.

b) Nội dung

- Nội dung kịch bản phim tài liệu:

+ Nội dung phản ánh hiện thực sinh động của đời sống xã hội, có những phát hiện mới về cuộc sống và con người với góc nhìn đa chiều, nhân văn, hướng thiện, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước;

+ Khuyến khích kịch bản phản ánh sinh động quá trình “Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân” và nội dung “Chủ động thích ứng trong môi trường bình thường mới - đại dịch Covid 19” nhằm phản ánh sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong xây dựng, phát triển đất nước, thể hiện khát vọng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc;

 + Cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn.

- Kịch bản phim Hoạt hình:

+ Đề cao tính giáo dục, tôn vinh các giá trị chân, thiện, mỹ mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc;

+ Khuyến khích kịch bản khai thác các nhóm đề tài: Lịch sử, sự tích, cổ tích, giả tưởng, viễn tưởng về thế giới thiên nhiên, về sáng tạo khoa học công nghệ… Nội dung gợi mở khám phá, phát huy trí tưởng tượng của khán giả;

+ Cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, giàu hình ảnh, phù hợp với những đặc trưng của ngôn ngữ phim hoạt hình.

c) Hình thức kịch bản dự thi

Kịch bản tham dự cuộc thi ngoài nội dung kịch bản, yêu cầu gửi kèm một số thông tin sau:

        - Giới thiệu chung:

Giới thiệu ngắn gọn đề tài, ý tưởng, thông điệp câu chuyện mà tác giả muốn gửi tới khán giả.

+ Giới thiệu hệ thống nhân vật và trình bày phương án sản xuất (nếu có);

- Tóm tắt nội dung kịch bản: tối đa 1.000 từ (đối với kịch bản phim tài liệu); 2.000 từ (đối với kịch bản phim hoạt hình);

- Kịch bản hoàn chỉnh:

        +  Kịch bản phim Tài liệu phải đảm bảo có thời lượng để sản xuất phim có độ dài phim 60 phút và Kịch bản phim Hoạt hình phải đảm bảo có thời lượng để sản xuất phim có độ dài 90 phút;

        + Kịch bản được trình bày trên giấy khổ A4, cỡ chữ 14 đến 16, có đánh số trang, số phân đoạn;

        + Mỗi tác giả tham dự cuộc thi gửi 01 kịch bản, tại trang bìa kịch bản ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), giới tính, năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có), địa chỉ, số điện thoại và Email liên hệ;

+ Kịch bản gửi dự thi Ban Tổ chức không trả lại.

- Giấy cam kết: cam kết đây là sáng tác mới của tác giả. Trường hợp đồng tác giả, sử dụng ý tưởng, tác phẩm phái sinh phải có văn bản xác nhận của tác giả nguyên gốc hoặc đồng tác giả hoặc người đại diện của tác giả (nếu tác giả đã qua đời).

        4. Quyền của Cục Điện ảnh đối với kịch bản được giải thưởng

  1. Đối với các kịch bản đạt giải có nội dung phù hợp với tiêu chí đặt hàng sản xuất phim từ ngân sách Nhà nước, Cục Điện ảnh có quyền tiếp cận đầu tiên với các tác giả để bàn thảo việc đưa kịch bản vào kế hoạch sản xuất phim đặt hàng của Nhà nước, và sẽ có văn bản thông báo chính thức gửi đến các tác giả sau khi công bố giải thưởng cuộc thi;
  2. Các tác giả kịch bản được trao giải thưởng có quyền chủ động tìm kiếm đối tác để sản xuất phim;
  3. Tất cả kịch bản đạt giải khi được sản xuất thành phim đều phải có dòng

chữ “Kịch bản đã đạt giải thưởng tại Cuộc thi sáng tác kịch bản phim Tài liệu (60 phút) và phim Hoạt hình (90 phút) năm 2021 của Cục Điện ảnh”.

5. Cơ cấu giải thưởng

a) Phim tài liệu:

01 giải nhất: trị giá 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng);

02 giải nhì: mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng);

02 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (mươi triệu đồng).

b) Phim truyện hoạt hình:

01 giải nhất: trị giá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng);

02 giải nhì: mỗi giải trị giá 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng);

02 giải ba: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (mươi lăm triệu đồng);

* Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi trên cơ sở thực tế chất lượng kịch bản dự thi và kết quả chấm giải của Ban Giám khảo.

6. Tuyển chọn kịch bản

Gồm hai Ban: Sơ khảo và Chung khảo cho mỗi thể loại phim (phim Tài liệu và phim Hoạt hình).

Phương thức tuyển chọn:

  • Vòng sơ khảo

+ Tác giả gửi kịch bản từ sau ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/8/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện).

+ Tổ Thư ký tổng hợp số lượng kịch bản, ghi mã số từng kịch bản, sơ loại theo quy định thể lệ cuộc thi, chuyển ban Sơ khảo;

+ Ban Sơ khảo thẩm định và chấm điểm;

+ Tổ Thư ký tổng hợp điểm và tính điểm trung bình cộng từng kịch bản;

+ Ban Sơ khảo họp, lựa chọn ra 20 kịch bản có số điểm trung bình cộng cao nhất cho mỗi thể loại phim để đưa vào vòng 2 (Chung khảo);

  • Vòng Chung khảo

+ Ban Chung khảo thẩm định, chấm điểm 20 kịch bản đã được Ban Sơ khảo tuyển chọn;

+ Tổ Thư ký tổng hợp điểm trung bình cộng của từng kịch bản;

+ Ban Chung khảo họp, thảo luận, bỏ phiếu kín và xếp loại giải thưởng.

7. Công bố giải thưởng

Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản phim hoạt hình (90 phút) năm 2021” được tổ chức trong tháng 12/2021. Kết quả được thông báo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và website của Cục Điện ảnh http://www.cucdienanh.vn

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan