Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam

27/02/2023
In trang
Tối 25/2, tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo và công bố năm 1943 được coi là văn kiện chính thức của đầu tiên của Đảng ta về công tác văn hóa văn nghệ. Những vấn đề trong Đề cương mang ý nghĩa cách mạng và khoa học sâu sắc, thể hiện tầm vóc tư tưởng chính trị của Đảng ta về vị trí của cách mạng văn hóa trong cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng chế độ áp bức bóc lột và sau này là công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc

Trải qua 80 năm, những nội dung cơ bản của Đề cương về văn hóa năm 1943 như sợi chỉ đỏ xuyên suốt được Đảng ta vận dụng trong thực tế linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hộI của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử thông qua các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về văn hóa.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: "Đây là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật quan trọng mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam do Bộ VHTTDL tổ chức".

Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam sẽ giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam, phát hành và phổ biến đến đông đảo khán giả cả nước các bộ phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Đông đảo khách mời và công chúng yêu điện ảnh đã tới dự lễ khai mạc

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan, đơn vị liên quan, Tuần phim được tổ chức trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng và sự chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa, thực hiện kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021.

"Cũng trong dịp này, Bộ VHTTDL giao Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”.  Nội dung phim tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của Đề cương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Bộ phim sẽ được phát sóng lúc 20h30 ngày 27.2.2023 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và sau đó được phát sóng trên các kênh truyền hình trong cả nước...", Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết.

Tuần phim được khai mạc với bộ phim tài liệu Văn hóa soi đường cho quốc dân đi do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và Phim truyện Bình minh đỏ, Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất.

Phim tài liệu Văn hóa soi đường cho quốc dân đi (đạo diễn Trịnh Quang Tùng) khẳng định vai trò và vị trí trọng yếu của văn hóa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tiếp nối tinh thần đó, văn hóa Việt Nam tới nay đã cho thấy chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực then chốt.

Phim truyện điện ảnh Bình minh đỏ (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) lấy cảm hứng từ những chiến công và gương chiến đấu anh dũng của trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn. Bộ phim kể về bốn cô gái trẻ được giao nhiệm vụ lái xe vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm từ hậu phương ra tiền tuyến và chở thương bệnh binh, tử sĩ từ các chiến trường về hậu phương…

Trong khuôn khổ Tuần phim, BTC sẽ trình chiếu 4 phim hoạt hình: Kỳ tích đầm Dạ Trạch, Tái sinh, Nguồn cội và Đôi cánh kim cương vào ngày 26.2. Các suất chiếu khác sẽ diễn ra vào 20 giờ hàng ngày, gồm: phim tài liệu Hồ Chí Minh năm 1946, phim truyện Cơn giông (ngày 27.2); phim tài liệu Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn (Hồ Chí Minh, năm 1946 - phần 2), phim truyện Phượng cháy (ngày 28.2); phim tài liệu Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, phim truyện Nhà tiên tri (ngày 1.3); phim tài liệu Chầu văn - âm hưởng linh thiêng, phim truyện Bình minh đỏ (ngày 2.3); phim Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn (Hồ Chí Minh, năm 1946 - phần 2), phim truyện Phượng cháy (ngày 3.3).

Để Tuần phim đến với đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Cục Điện ảnh tổ chức in các bộ phim truyện Bình minh đỏ, Phượng cháy, Nhà tiên tri; phim tài liệu Hồ Chí Minh, năm 1946 và Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn (Hồ Chí Minh, năm 1946 - phần 2); phim hoạt hình Kỳ tích đầm Dạ Trạch và Đôi cánh kim cương bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới tất cả các đơn vị điện ảnh có sử dụng máy chiếu HD và in DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD để phục vụ khán giả.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan