Hội nghị tập huấn Nâng cao kỹ năng truyền thông ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27/11/2021
In trang

Sáng 26/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao kỹ năng truyền thông ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” được đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí tuyên truyền.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu khai mạc Hội nghị Tập huấn Nâng cao kỹ năng truyền thông ngành VHTTDL

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục - Thể thao, Văn phòng Bộ, Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL, Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ VHTTDL), các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí, tổng hợp tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và đại diện các cơ quan báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hoàng Đạo Cương đã đến dự Hội nghị.

Ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thuyết giảng tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh vai trò, vị trí của công tác truyền thông, báo chí “là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng nói chung, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng, góp phần tích cực xây dựng phát triển và quảng bá nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua truyền thông, báo chí, sức mạnh nội sinh và những giá trị tốt đẹp của văn hóa được lan tỏa”. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng chỉ ra một số mặt hạn chế, cần khắc phục trong công tác truyền thông, báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) thông tin về một số vấn đề về công tác báo chí, truyền thông hiện nay và chia sẻ một số vấn đề về truyền thông ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Ông Nguyễn Thanh Lâm cũng chia sẻ một số giải pháp xung quanh việc truyền thông trong quá trình xây dựng các dự án Luật đang trình Quốc hội như Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)… để tạo nên sự lan tỏa, đồng thuận cao trong xã hội. 

Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm thuyết giảng tại Hội nghị

Hội nghị cũng nghe ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin về xu hướng phát triển báo chí, truyền thông hiện nay.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, chia sẻ mang tính thực tế về tình hình báo chí, truyền thông của các cơ quan, đơn vị, gợi mở thêm nhiều giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ quan báo chí của ngành trong truyền thông lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Bài: Thảo Vi; Ảnh: Nam Nguyễn

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan