Đợt phim “Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023”

31/01/2023
In trang
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-BVHTTDL ngày 13/1/2023 về việc tổ chức Đợt phim “Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023”.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân, Viện Phim Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật, Trung tâm văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim từ ngày 22/01 đến ngày 05/02/2023 trên phạm vi toàn quốc.

Phim tài liệu "Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình"được lựa chọn chiếu tại Đợt phim

Các phim được trình chiếu gồm: 03 phim tài liệu “Đoàn kết là sức mạnh” do Điện ảnh quân đội nhân dân sản xuất; “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” do Viện Phim sản xuất; “Nghê – Linh vật của người Việt”  do Công Ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. 01 phim hoạt hình “Sự tích Cây Nêu ngày Tết” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Bộ phim tài liệu "Đoàn kết là sức mạnh" về sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, Chương trình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo số chuyên đề “Tổng kết năm 2022, Chào năm mới 2023: Mừng Đảng mừng xuân Quý Mão” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất cũng được lựa chọn chiếu tại Đợt phim.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan