Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028

14/08/2023
In trang
Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày ngày 14/8, tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Tạ Quang Đông, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Bộ VHTTDL qua các thời kỳ. Đặc biệt là 198 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên công đoàn thuộc 67 tổ chức công đoàn trực thuộc về dự Đại hội.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Tạ Quang Đông, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Bộ VHTTDL trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, nhiều hoạt động của công đoàn đã đi vào chiều sâu, nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Qua đó động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn ngành.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Công đoàn Bộ và các công đoàn cơ sở cơ bản đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III Công đoàn Bộ và nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2023. Song hành với những kết quả đạt được là những phần thưởng cao quý, những khen thưởng thành tích ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Đây là vinh dự rất lớn và hoàn toàn xứng đáng dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, với Ban chấp hành Công đoàn Bộ nhiệm kỳ mới đã được đại hội dân chủ, sáng suốt lựa chọn với những đồng chí có nhiệt tình, có tâm huyết, có năng lực và có điều kiện hoạt động công đoàn. Có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tham gia thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác và các Nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng cơ quan đoàn kết thống nhất, sẻ chia... Điều này đã trở thành chủ thể góp phần kiến tạo nên giá trị chung của Bộ, của ngành VHTTDL.

Gợi mở về phương hướng hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn Bộ VHTTDL cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động công đoàn, tham mưu cho lãnh đạo Bộ tổ chức các chương trình, sự kiện ý nghĩa, tiếp tục hun đúc sức mạnh tập thể, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để mỗi cá nhân tiếp tục sáng tạo và cống hiến, đặc biệt là đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công đoàn, sinh hoạt công đoàn; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tạo môi trường làm việc sáng tạo, khơi dậy tình yêu ngành, yêu nghề, tinh thần phụng sự, cống hiến, có trách nhiệm cao với công việc tới mỗi công đoàn viên.

Công đoàn Bộ VHTTDL phải thực sự là cầu nối gắn kết các công đoàn viên, giữa các cấp công đoàn với tổ chức Đảng, chính quyền để phát huy thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung và của ngành VHTTDL nói riêng, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đổi mới  - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra, cụ thể:

Đại hội Phiên thứ nhất vào sáng 14/8 đã  thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình tổ chức Đại hội: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm bảy đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm hai đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu ba đồng chí; Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội; Thông qua báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Báo cáo Kiểm điểm của BCH Công đoàn Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017-2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Dự thảo Văn kiện đại hội Công đoàn VCVN; Bầu BCH Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 15 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu tám đồng chí đại diện Công đoàn Bộ VHTTDL dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam...

Tại Đại hội phiên chính thức chiều 14/8, ông Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017-2023 đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó khẳng định nhiệm kỳ 2017-2023, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL và Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam, sự phối hợp chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn Bộ VHTTDL đã triển khai tốt nhiệm vụ với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho các đoàn viên, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ VHTTDL thực sự là lực lượng nòng cốt của Bộ VHTTDL trong sự nghiệp Chấn hưng văn hóa trong tình hình mới với phương châm: Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến.

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2023 đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành. Đây là những người có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao, được thử thách trong thực tiễn, nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với một số chỉ tiêu như 100% công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn được phổ biến, học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Công đoàn các cấp; Phấn đấu 100% Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phấn đấu 100% công chức, viên chức sau khi tuyển dụng được kết nạp vào tổ chức công đoàn; mỗi năm tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn; Phấn đấu 100% công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn đăng ký danh hiệu thi đua hằng năm, 95% Công đoàn trực thuộc và đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; ít nhất 20% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; Công đoàn Bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng...

Các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với nhiệm kỳ khóa mới là: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức và đoàn viên công đoàn; Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, trong đó tiếp tục phối hợp với chính quyền thực hiện tốt tiết kiệm chi hành chính; thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa, tăng nguồn lực tập trung ưu tiên chăm lo lợi ích đoàn viên; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho công chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của tổ chức Công đoàn; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, nâng cao hiệu quả công tác chi tài chính công đoàn phục vụ các nhiệm vụ cơ bản;  Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức cho Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp và đoàn viên công đoàn về công tác kiểm tra, giám sát.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Nghị quyết Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn Bộ VHTTDL thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, phát huy truyền thống Ngành VHTTDL, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Bộ VHTTDL, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành VHTTDL được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho và góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan