15 tác phẩm đạt giải tại Liên hoan Phim Môi trường toàn quốc lần thứ 7

09/06/2021
In trang

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Liên hoan Phim môi trường toàn quốc lần thứ 7.

Liên hoan Phim Môi trường toàn quốc là hoạt động định kỳ 03 năm/lần do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam đồng phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao vai trò của điện ảnh, truyền hình trong tuyên truyền, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường; biểu dương các tổ chức, cá nhân có tác phẩm điện ảnh, truyền hình đề tài, chủ đề bảo vệ môi trường có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, có tính tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát hiện lên án kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đặng Xuân Hải trao giải cho các tác phấm đạt giải A, liên hoan phim

Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 có tổng số 86 tác phẩm hợp lệ được đưa vào chấm vòng chung khảo. Kết quả, đã có 15 tác phẩm đoạt giải thưởng bao gồm 03 phim hoạt hình, 03 phim khoa học, 04 phim tài liệu và 05 phim phóng sự. Đây là những tác phẩm điện ảnh, truyền hình tiêu biểu phản ánh các vấn đề trọng tâm nhất công tác bảo vệ môi trường; được Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo đánh giá đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, giá trị nội dung và nghệ thuật.   

Đến nay, Liên hoan phim môi trường toàn quốc đã trải qua 7 kỳ tổ chức và trao giải. Theo đó, đã gần 700 phim của các tổ chức, cá nhân gửi tham dự; trên 160 phim đoạt giải; 06 giải thưởng Việt Nam Xanh được trao. Qua 7 lần tổ chức Liên hoan phim môi trường góp phần tích cực vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo từng giai đoạn cụ thể các vấn đề môi trường cần được nhìn nhận và đánh giá ở từng góc độ khác nhau.

Thời gian tới, công tác bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục đứng trước các thách thức mới. Do vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về chủ đề, đề tài bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đối khí hậu, phòng chống thiên tai, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nguồn tài nguyên; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đặc biệt, thông qua việc tổ chức các kỳ Liên hoan phim môi trường toàn quốc tiếp theo nhằm khuyến khích tính sáng tạo của các nhà điện ảnh, nhà biên kịch, đạo diễn và các nhà quản lý môi trường tham gia để xây dựng nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình có tính nghệ thuật, nội dung sâu sắc, phong phú, hấp dẫn, có sức lan tỏa, tuyên truyền giáo dục cao về ý thức bảo vệ môi trường góp phần đồng hành, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan