Tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9

11/08/2023
In trang
Ngày 07/8/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Quyết định số 2090/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8 2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam; Công ty Cổ phần phim Giải Phóng; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim trong phạm vi cả nước.

Phim hoạt hình “Giấc mơ làm mẹ” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất được lựa chọn chiếu trong Đợt phim

Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim gồm: Phim tài liệu “Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn” (Hồ Chí Minh năm 1946 - phần 2) do Công ty Cổ phần Truyền thông Vietking sản xuất, “Giáo sư Tạ Quang Bửu - Nhà khoa học yêu nước” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, “Những người giữ hồn đất” do Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất; Phim hoạt hình “Giấc mơ làm mẹ” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất “Vượt qua đường nước đen” do Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất

Tuần phim sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2023

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan