Tin mới nhất

Sơ kết công tác Cục Điện ảnh 6 tháng đầu năm 2022
Sơ kết công tác Cục Điện ảnh 6 tháng đầu năm 2022
Sáng ngày 01/7/2022, Cục Điện ảnh đã tổ chức sơ kết công tác Cục Điện ảnh 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự và chủ trì buổi sơ kết có ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cục Điện ảnh.

Tin tức chung