Thông báo số 4 - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

28/10/2023
In trang
Ngày 27/10/2023, Cục Điện ảnh đã ban hành Thông báo số 4 - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

V. ĐẠI BIỂU, KHÁCH MỜI

Căn cứ danh sách phim dự thi và phim được chọn chiếu trong chương trình toàn cảnh của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đề nghị các đơn vị sản xuất cử và gửi danh sách đại biểu tham dự theo đúng thành phần như sau:

1. Đối với Đại biểu, khách mời của phim Dự thi:

a) Phim truyện điện ảnh

- Ban Tổ chức Liên hoan Phim đài thọ vé máy bay khứ hồi đến Đà Lạt, khách sạn và tiền ăn (05 ngày) trong thời gian Liên hoan Phim cho 05 đại biểu, gồm đạo diễn và ưu tiên diễn viên nam/nữ.

b) Phim Tài liệu, phim Khoa học và phim Hoạt hình

- Ban Tổ chức Liên hoan Phim đài thọ vé máy bay khứ hồi đến Đà Lạt, khách sạn và tiền ăn (05 ngày) trong thời gian Liên hoan Phim cho:

-  02 đại biểu/ 01 phim tài liệu;

-  02 đại biểu/ 01 phim khoa học;

-  02 đại biểu/ 01 phim hoạt hình. 

2.  Đối với Đại biểu của phim được tuyển chọn chiếu trong “Chương trình toàn cảnh”

a) Phim truyện điện ảnh

- Ban Tổ chức đài thọ khách sạn trong thời gian Liên hoan Phim cho 02 đại biểu, gồm đạo diễn và diễn viên;

- Đại biểu tự túc vé máy bay đến tham dự Liên hoan Phim.

b) Phim Tài liệu, phim Khoa học và phim Hoạt hình

-  Đại biểu tự túc toàn bộ chi phí đến tham dự Liên hoan Phim.

3. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim (có mẫu kèm theo)

a) Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký đại biểu:

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu ban Lễ tân)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38452402

Email: tieubanletanlhpvn2023@gmail.com

b) Thời hạn nhận bản đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim

- Thời hạn cuối cùng: 03 tháng 11 năm 2023, căn cứ dấu bưu điện;

- Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về đại biểu tham dự Liên hoan Phim của các cơ sở điện ảnh.

Cục Điện ảnh thông báo để các đơn vị sản xuất phim có phim dự thi và phim chiếu trong chương trình toàn cảnh Liên hoan Phim biết và cử đại biểu tham dự Liên hoan Phim đúng thời hạn.

Toàn văn Thông báo số 4

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan