Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh

14/12/2020
In trang

Ngày 27/8/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2397/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.

Kế hoạch nhằm mục đích rà soát các điều ước quốc tế, các thỏa thuận quốc tế và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh để phục vụ việc xây dựng, soạn thảo dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Căn cứ vào kết quả rà soát, lập Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.

 

 

 

Việc rà soát các văn bản được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng quy định theo pháp luật hiện hành. Quá trình rà soát có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo quá trình rà soát được thực hiện đúng tiến độ kế hoạch.

Các nội dung thực hiện bao gồm: Rà soát, lập danh mục các văn bản liên quan đến lĩnh vực điện ảnh; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, xem xét nội dung các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm đánh giá những nội dung không còn phù hợp của Luật Điện ảnh so với cam kết của Việt Nam với quốc tế và hệ thống pháp luật; Trưng cầu ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan đến nội dung quy định trong Luật Điện ảnh so với hệ thống pháp luật và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay; Tổ chức họp với các chuyên gia về các nội dung rà soát; Tổ chức họp với các Bộ, ngành có liên quan, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, với một số địa phương để đánh giá cụ thể về các nội dung rà soát, qua đó xây dựng Báo cáo rà soát bảo đảm chất lượng hiệu quả, phục vụ tốt việc xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi); Xây dựng các Báo cáo chuyên đề (Báo cáo rà soát Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế; Báo cáo rà soát hệ thống pháp luật hiện hành); Trên cơ sở 2 báo cáo chuyên đề trên, xây dựng Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.

Thời gian hoàn thành Kế hoạch vào tháng 11/2020.

 

TH

 

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan