Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

14/12/2020
In trang

Ngày 16/10/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2974/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức "Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020".

Liên hoan phim ngắn do Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 23 - 25/11/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động dành cho mọi đối tượng làm phim chuyên và không chuyên tham gia. Đồng thời, Liên hoan phim ngắn sẽ mang đến những cơ hội phát triển tài năng và khả năng làm phim, tạo động lực cho các nhà làm phim trẻ tìm kiếm ý tưởng sáng tạo nhằm thực hiện những bộ phim ngắn có giá trị nghệ thuật cao.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các nhà làm phim giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhằm tìm những gương mặt tài năng bổ sung lực lượng làm phim kế thừa, góp phần phát triển nền điện ảnh của cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Theo Quyết định, các phim chỉ được trình chiếu sau khi có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh. Việc tổ chức các hoạt động chiếu phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành.

TH

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan