Hội nghị Sơ kết công tác Đảng Khối Điện ảnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

04/07/2023
In trang
Ngày 30/6/2023, Cục Điện ảnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng Khối Điện ảnh và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự và đồng chủ trì Hội nghị cùng với đồng chí Vi Kiến Thành, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Cục Điện ảnh, Trưởng Khối Điện ảnh; tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của 10 đơn vị trong tổng số 11 đơn vị Đảng bộ, Chi bộ thuộc khối điện ảnh.

Hội nghị Sơ kết trong 6 tháng đầu năm các đơn vị đã kiểm điểm, đánh giá các hoạt động và thực hiện tốt công tác Đảng, kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra, giám sát, chương trình công tác tuyên giáo, chương trình công tác dân vận, quán triệt Nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, quản lý đảng viên và Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được các đơn vị bám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Đảng viên tại các đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, không có đảng viên vi phạm đạo đức tư cách đảng viên, toàn Đảng bộ/Chi bộ là khối đoàn kết gắn bó có lối sống trong sạch, lành mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn sự đoàn kết trong toàn cơ quan, cũng như thể hiện vai trò trách nhiệm đảng viên trên từng cương vị công tác và trong lãnh đạo quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị

Về công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Khối Điện ảnh, sau 03 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, các hoạt động điện ảnh 6 tháng đầu năm đã dần khôi phục và đạt được những thành quả nhất định. Để có được những thành tựu này, các đơn vị trong Khối đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng thông qua việc thường xuyên phổ biến, triển khai kịp thời và bám sát nội dung các Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong Khối trên tinh thần phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết trong công tác, xây dựng đơn vị đoàn kết, kỷ luật trên tinh thần cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện tại đơn vị.

Đồng chí Vi Kiến Thành, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Cục Điện ảnh, Trưởng Khối Điện ảnh phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm và ý kiến của các đơn vị, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và chúc mừng những thành quả đã đạt được của Khối Điện ảnh. Đồng thời, đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn, những điểm nghẽn mà ngành điện ảnh đang phải tháo gỡ, đặc biệt là Hãng Phim truyện Việt Nam. Qua đây, đồng chí mong muốn các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa, đi sâu tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm trên cơ sở bám sát, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hoá Việt Nam, triển khai thực hiện phát triển công nghiệp văn hóa trên tinh thần “Quyết liệt, hiệu quả, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm”. Ngoài ra, cần làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, phân công nhiệm vụ đến từng đảng viên trong Đảng bộ/Chi bộ.

Lê Lam

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan