Công bố các Hội đồng thẩm định nhiệm kỳ 2023-2025

08/05/2023
In trang
Chiều ngày 8/5/2023, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh đã tổ chức công bố các Hội đồng thẩm định nhiệm kỳ 2023-2025. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Cục Điện ảnh, cùng thành viên và thư ký các Hội đồng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi công bố

Tại buổi công bố, ông Trần Trung Dũng, Trưởng phòng Nghệ thuật đã công bố Quyết định số 1046/QĐ-BVHTTDL ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện nhiệm kỳ 2023-2025; Quyết định số 1047/QĐ-BVHTTDL ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim Tài liệu, khoa học nhiệm kỳ 2023-2025; Quyết định số 1048/QĐ-BVHTTDL ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim Hoạt hình nhiệm kỳ 2023-2025; Quyết định số 1044/QĐ-BVHTTDL ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2025.

Các thành viên Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện nhiệm kỳ 2023-2025

Đồng thời, bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phổ biến phim công bố Quyết định số 1167/QĐ-BVHTTDL ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình nhiệm kỳ 2023-2025; Quyết định số 1045/QĐ-BVHTTDL ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng thẩm định và phân loại phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình nhiệm kỳ 2023-2025.

Các thành viên Hội đồng Thẩm định và phân loại phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình nhiệm kỳ 2023-2025

Phát biểu tại buổi công bố, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Luật Điện ảnh được hoàn thiện trình Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2022 tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Luật Điện ảnh năm 2022 hứa hẹn mở ra một thời kỳ phát triển mới của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và thương mại điện tử xuyên biên giới, sự tham gia của các đối tượng trong lĩnh vực điện ảnh sẽ rộng mở và linh hoạt, sự tương tác giữa nghệ thuật và công nghệ đạt tới đỉnh cao mới. Luật đã Luật đã cập nhật các quy định phù hợp với tình hình mới để đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số và cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư.

Các thành viên Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện nhiệm kỳ 2023-2025

Các thành viên Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2025

Bên cạnh những thuận lợi, Luật Điện ảnh mới cũng đặt ra những khó khăn cho Hội đồng nhiệm kỳ 2023-2025, bởi đây là Hội đồng mới đầu tiên thực hiện Luật Điện ảnh. Thứ trưởng mong rằng, với tinh thần trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng sẽ nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng yêu cầu Cục Điện ảnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ với kết quả tốt nhất.

Các thành viên Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim hoạt hình nhiệm kỳ 2023-2025

Các thành viên Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim tài liệu, khoa học nhiệm kỳ 2023-2025

Phát biểu tại buổi công bố, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh đánh giá cao những kết quả mà các Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2023 đã đạt được, những kết quả này đã góp phần nâng cao chất lượng về nghệ thuật và nội dung tư tưởng của các tác phẩm điện ảnh nói riêng và nâng vai trò, trách nhiệm của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện ảnh nói chung. Với vai trò là đơn vị tham mưu Lãnh đạo Bộ về công tác quản lý hoạt động điện ảnh, Cục Điện ảnh sẽ nỗ lực, tạo điều kiện tốt nhất để các Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan