Page Banner

Nghị định số 22/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Nghị định số 22/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

11/05/2022
Số, ký hiệu 22/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 25-03-2022
Ngày có hiệu lực 10-05-2022
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Tải file :